Enhedslisten med i budget 2020 i Lyngby-Taarbæk

Enhedslisten er i lighed med sidste år med i budgettet. Budgettet trækker på kommunens kassebeholdning og øger servicen dog især på det specialiserede område. Større ambitioner og skattestigninger er nødvendige fra 2021.

Vores kommune mangler i den grad visioner for udvikling af vores skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Det være sig personalenormeringerne, hvordan der arbejdes med specialundervisning og inklusion, forebyggelse i forhold til psykisk sygdom, ældreomsorg osv.

Enhedslisten i Lyngby-Taarbæk vil også følge indsatsen for klima og bæredygtighed nøje. Bæredygtighedsudvalget kommer med en strategi og handlingsplan i foråret 2020 og den vil kræve ressourcer både i form af arbejde i forvaltningen og kontante investeringer. Det er nødvendigt hvis Lyngby-Taarbæk skal bidrage til en 70 % reduktion af CO2 inden 2030.

Det kræver nye varmeplaner, fokus på transport, mere genbrug/cirkulær økonomi og meget andet. Enhedslisten vil – gerne i samarbejde med partierne i det grønne valgforbund (SF, RV og Alternativet) – sikre at der bliver en konkret og ambitiøs opfølgning på bæredygtighedsstrategien fra 2021.

Kort sagt: 2020 budgettet er visionsløst. Vi kæmper hårdt for at det ser anderledes ud i 2021 og håber på opbakning og pres fra borgerne i den retning.