Tak for de 2051 stemmer ved folketingsvalget!

Folketingsvalget d. 5. juni gav 2051 stemmer til Enhedslisten i Lyngby. Tusind tak til hver enkelt af jer. Både lokalt og i folketinget vil vi fortsat knokle for en hurtig og social retfærdig grøn omstilling og et Danmark uden ulighed og fattigdom.

Valget betyder, at Søren Søndergaard fortsat repræsenterer Københavns omegn i folketinget og i alt fik Enhedslisten valgt 13 mandater over hele landet.

Råd til velfærd

Vores velfærd har brug for opgradering! Der er brug for flere pædagoger til at passe børn i institutionerne. Der er brug for flere hænder i ældreplejen. Skoler og andre kommunale bygninger skal holdes vedlige. På den lange bane er der brug for nytænkning hvis vi vil sikre os en ældrepleje

Enhedslisten siger nej til budget 2018

Som de foregående år har Enhedslisten valgt ikke at være med i et budgetforlig. Isoleret set er årets budgetforlig det bedste vi er præsenteret for i de 4 år vi har siddet. De små forbedringer bl.a. på normeringer i daginstitutioner og i ældreplejen peger i en rigtig retning. Det er