Råd til velfærd

Vores velfærd har brug for opgradering! Der er brug for flere pædagoger til at passe børn i institutionerne. Der er brug for flere hænder i ældreplejen. Skoler og andre kommunale bygninger skal holdes vedlige. På den lange bane er der brug for nytænkning hvis vi vil sikre os en ældrepleje

Enhedslisten siger nej til budget 2018

Som de foregående år har Enhedslisten valgt ikke at være med i et budgetforlig. Isoleret set er årets budgetforlig det bedste vi er præsenteret for i de 4 år vi har siddet. De små forbedringer bl.a. på normeringer i daginstitutioner og i ældreplejen peger i en rigtig retning. Det er