Mød Frederikke Hellemann!

Søndag d. 12. maj kl. 15 skyder Enhedslisten Lyngby valgkampen til EU-parlamentet igang. Vi får besøg af Frederikke Hellemann, der er nr. 2 på kandidatlisten til valget d. 9. juni. Frederikke vil særligt tale om Enhedslistens politik ift. klimakampen i Parlamentet. Tag gerne familien med!
Vi mødes et af de smukkeste steder i vores kommune, nemlig Fuglevad vandmølle, lige ved Fuglevad station og Mølleåen.

Budgetforhandlingerne er i gang

Heldigvis er der i Lyngby-Taarbæk mulighed for undgå yderligere forringelser og i stedet konsolidere og forbedre velfærden i vores kommune.

I 2024 er Lyngby-Taarbæk ikke begrænset af den statslige ”serviceramme”, der tidligere har stækket kommunalbestyrelsens muligheder for at forbedre velfærden. Vi kan lade være med at gennemføre besparelser, der rammer brugerne af de kommunale velfærd og måske endda lave forbedringer – uden at blive straffet af Budgetloven.

Enhedslistens holdning til budget 2023

Ved 1. behandlingen af kommunens budget for 2023 sagde Enhedslistens Henrik Bang:

“Velfærdsbluff” kaldte den konservative borgmester i Høje Taastrup aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og undlod at stemme for aftalen sammen med de øvrige konservative medlemmer af KLs bestyrelse Herunder Lyngby Taarbæk kommunes borgmester.

Enhedslisten stemte imod.

Årsagen ligger samme sted. Kommuneaftalen korrigerer for demografisk udvikling (flere ældre, børn osv.) Men den tager ikke hensyn til at kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde vokser voldsomt i disse år og at finansieringen heraf presser de almindelige brede velfærdsopgaver.

Når dertil lægges udfordringer med rekruttering af personale som er et nationalt problem, som bl.a. kræver reel ligeløn og bedre arbejdsforhold, og at der lægges loft over anlæg er det åbenlyst, at vilkårene for kommunerne i de kommende år bliver vanskelige.

Regeringen og Folketingets flertal må indse at rammerne for kommunerne til løsning af opgaver inden for fx psykiatri og handicap området ikke er tilstrækkelige og at der både er behov for nytænkning og flere ressourcer til disse områder.

Det er en landspolitisk opgave at skaffe såkaldt ”økonomisk råderum” til den indsats. Og jeg vil ikke undlade at nævne her at de 18 mia der blev taget fra dette råderum til militært isenkram kunne have være brugt bedre på velfærd.

Og nu vil jeg gætte på at enigheden mellem Enhedslisten og konservative er hørt op.

Mathilde Vinther Enhedslistens folketingskandidat i Lyngby

Enhedslistens nye folketingskandidat er Mathilde Vinther. Mathilde er 28 år og bliver færdig som folkeskolelærer i sommeren 2022. Mathilde er tidligere forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), sidder i Enhedslistens Hovedbestyrelse og interesserer sig særligt for børn og unges vilkår og uddannelsesområdet. Hun passer rigtig godt til vores kommune, der jo er præget af mange uddannelsesinstitutioner.

Hvorfor nej ved folkeafstemningen d. 1. juni om afskaffelse af forsvarsforbeholdet?

1. For demokrati og medbestemmelse Forsvarsforbeholdet er befolkningens forbehold. Det blev indført i 1993 som en garanti til danskerne om at et flertal i Folketinget ikke afgiver mere suverænitet til EU på det militære område, uden først at spørge befolkningen gennem en folkeafstemning. Afskaffer vi forsvarsforbeholdet afskaffer vi dermed også