Budgetforhandlingerne er i gang

Kommunalbestyrelsen havde 1. behandling af budgettet for 2024 d. 7. september. Det var Pia Boisen, der som stedfortræder for Henrik Bang fremlagde Enhedslistens holdning. Her er hendes tale:

“Forleden mødte jeg en pensionist, der havde erfaringer med hjemmeplejen. Hun havde arbejdet som hjemmehjælper i en menneskealder – men i forbindelse med en ulykke havde hun selv fået behov for hjælp. Men den hjælp hun fik var langt ringere end den hun selv havde ydet i så mange år.

I starten af hendes karriere betød hjælp til rengøring 2 timers hjemmehjælp pr. uge – hun fik 20 minutter hver anden uge. Tidligere var der god tid til hjælp med at blive vasket og påklædt – nu skulle det klares på 10 minutter. Hvorfor er det blevet sådan, spurgte hun – og jeg var svar skyldig!

For det er ikke nogen god forklaring på, hvorfor kommunerne i en situation, hvor finansministeren hele tiden kan melde om endnu flere milliarder i råderummet generelt tilbyder en forringet velfærd til borgerne.

Ingen forklaring på at Kommunernes Landsforening – med accept fra alle partier i KLs bestyrelse bortset fra Enhedslisten – har indgået en kommuneaftale, der ikke giver tilstrækkeligt med penge til at opretholde velfærden.

Ingen forklaring på at regeringen nu taler om skattelettelser, mens ældrepleje og sundhedsvæsen er ved at knække sammen.

Hvis vi løfter blikket, er der klart brug for en genopretning af velfærden – ikke yderligere besparelser.

Og heldigvis er der i Lyngby-Taarbæk mulighed for undgå yderligere forringelser og i stedet konsolidere og forbedre velfærden i vores kommune.

I 2024 er Lyngby-Taarbæk ikke begrænset af den statslige ”serviceramme”, der tidligere har stækket kommunalbestyrelsens muligheder for at forbedre velfærden. Vi kan lade være med at gennemføre besparelser, der rammer brugerne af de kommunale velfærd og måske endda lave forbedringer – uden at blive straffet af Budgetloven.

Enhedslisten går til budgetforhandlingerne med det udgangspunkt, at vi skal bruge servicerammen fuldt ud.

Og hvor skal pengene så komme fra?

Der er flere muligheder:

For det første håber jeg der kommer et så stort pres fra den kommunale verden at regeringen kommer til at afsætte flere midler til den kommunale velfærd. 13 socialdemokratiske borgmestre har krævet flere penge fra regeringen – der er også plads til en konservativ borgmester i koret.

Hvis det ikke sker bør vi for det andet se på muligheden for at udskyde anlægsprojekter for at skåne den borgernære velfærd. Erfaringerne viser, at vi sjældent kan gennemføre anlægsprojekterne i de år, hvor de er planlagt. Og byggeri er særligt dyrt for tiden.

For det tredje bør vi seriøst overveje hvornår der er behov for en skatteforhøjelse for på sigt at kunne sikre en anstændig kommunal service.

Vores kommune har en kommuneskat i den lave ende. I Enhedslisten ved vi godt at staten hapser de ekstra skattekroner de første par år. Men på sigt vil det skabe et stabilt grundlag for kommunens økonomi og for anstændige velfærdsydelser til kommunens borgere. Og ”straffereglerne” betyder, at det er dumt at vente til kassen er tom, før man vedtager en skatteforhøjelse.

Enhedslisten glæder sig til dialogen med borgere og organisationer om budgettet og til de videre forhandlinger i kommunalbestyrelsen.