Mørke udsigter for den kommunale velfærd

Torsdag d. 25. maj blev regeringen og Kommunernes Landsforening enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2024 – den såkaldte kommuneaftale. Aftalen vil i 2024 medføre markante forringelser af den velfærd, som kommunerne er ansvarlige for. Det sker samtidig med, at det to dage tidligere stod klart at der er masser af penge i statskassen og et stort økonomisk råderum – 16 mia. kr. større end tidligere vurderet.

Kommuneaftalen udløser 2,4 mia. kr. mere til kommunerne end i 2023 – men 1,9 mia. kr. går til at dække udækkede prisstigninger fra tidligere år. De resterende 0,5 mia. kr. kan ikke dække de øgede udgifter, der skyldes flere børn og ældre – og der er heller ikke afsat midler til de ekstra udgifter som kommunerne oplever på social- og handicapområdet.

Summa summarum – der bliver i alle kommuner – også i Lyngby-Taarbæk – færre penge til velfærd næste år. Hvordan det præcist rammer vores kommune er endnu ikke klart, men man må frygte yderligere nedskæringer på de tilbud som er afgørende for livskvaliteten for små og store børn, handicappede og ældre med plejebehov.

Alle økonomer er enige om at Danmark har en bomstærk økonomi – men pengene kommer ikke op af kassen. Det er næsten ikke til at bære.