Enhedslistens holdning til budget 2023

Ved 1. behandlingen af kommunens budget for 2023 sagde Enhedslistens Henrik Bang:

“Velfærdsbluff” kaldte den konservative borgmester i Høje Taastrup aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og undlod at stemme for aftalen sammen med de øvrige konservative medlemmer af KLs bestyrelse Herunder Lyngby Taarbæk kommunes borgmester.

Enhedslisten stemte imod.

Årsagen ligger samme sted. Kommuneaftalen korrigerer for demografisk udvikling (flere ældre, børn osv.) Men den tager ikke hensyn til at kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde vokser voldsomt i disse år og at finansieringen heraf presser de almindelige brede velfærdsopgaver.

Når dertil lægges udfordringer med rekruttering af personale som er et nationalt problem, som bl.a. kræver reel ligeløn og bedre arbejdsforhold, og at der lægges loft over anlæg er det åbenlyst, at vilkårene for kommunerne i de kommende år bliver vanskelige.

Regeringen og Folketingets flertal må indse at rammerne for kommunerne til løsning af opgaver inden for fx psykiatri og handicap området ikke er tilstrækkelige og at der både er behov for nytænkning og flere ressourcer til disse områder.

Det er en landspolitisk opgave at skaffe såkaldt ”økonomisk råderum” til den indsats. Og jeg vil ikke undlade at nævne her at de 18 mia der blev taget fra dette råderum til militært isenkram kunne have være brugt bedre på velfærd.

Og nu vil jeg gætte på at enigheden mellem Enhedslisten og konservative er hørt op.