Enhedslisten er med i budgetforliget for 2024

D. 29. september 2023 indgik alle partier bortset fra Nye Borgerlige budgetforlig i vores kommune. Det færdige budget er præget af, at regeringen atter en gang har givet kommunerne for få penge til at opretholde og udvikle den borgernære velfærd. Enhedslisten har i forhandlingerne prioriteret at fjerne en række besparelsesforslag på ældre-, børne og handicapområdet.

Enhedslistens Henrik Bang sagde i forbindelse med forliget:

” Regeringen har med årets kommuneaftale underfinansieret kommunerne. I vores kommune har vi atter engang gennemgået alle områder for at finde konkrete besparelser, så budgettet kan hænge sammen. I den proces er vi tilfredse med at der findes midler til at imødegå stigende udgifter på bl.a. det specialiserede område. Men vi konstaterer samtidigt, at budgettet rummer farer for at være underfinansieret og at det indebærer forringelser. Enhedslisten har foreslået, at kommunalbestyrelsen fremtidssikrer velfærden i Lyngby-Taarbæk med en skatteforhøjelse, hvis regeringens udsultning af kommunerne fortsætter. Det har der desværre ikke været opbakning til på nuværende tidspunkt.”