Enhedslisten Lyngby prioriterer velfærd

Enhedslisten i Lyngby holdt generalforsamling d. 29. november i Fuglevad Vandmølle, hvor man fulgte op på det forgangne år og drøftede kommende aktiviteter.

Partiforeningen genvalgte bestyrelsen, nemlig Pia Boisen, Leif Jensen, Lise Hogervorst og Jesper Grand. Den 29-årige Mathilde Vinther blev genvalgt som Enhedslistens folketingskandidat i Lyngby-kredsen.

I sin beretning roste Pia Boisen den nyoprettede, lokale afdeling af ungdomsorganisationen Rød-Grøn Ungdom, der startede i juli. Rød-Grøn Ungdom har allerede gennemført en kampagne for bedre og billigere kollektiv trafik og Enhedslisten Lyngby ser frem til det fremtidige samarbejde om emner som velfærd og klima.

Hun lagde desuden vægt på det gode samarbejde med SF i det kommunalpolitiske arbejde. 2023 har været præget kommunale nedskæringer med en hård sparerunde i foråret og svære budgetforhandlinger i efteråret og de to partier har bl.a. sammen holdt 2 offentlige møder om kommunens økonomi.

Hverken finansloven for 2024 eller regeringens generelle politik giver håb om bedre rammer fra Christiansborg for den borgernære velfærd i de kommende år. Derfor besluttede generalforsamlingen, at Enhedslisten Lyngby vil intensivere arbejdet for at sikre velfærden sammen med borgere og organisationer i kommunen. Særligt forholdene for handicappede og andre borgere med særlige udfordringer kommer til at være i fokus.