Børnelandsby i Lundtofte?

Enhedslistens Henrik Bang har sammen med andre kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Lundtofte (Karen Marie Pagh Nielsen (SF), Michael M. Jørgensen (K), og John Tefke (K)) skrevet et indlæg indlæg til Det grønne Område om muligheden for en børnelandsby i Lundtofte landsby:

Børnetallet er stigende i Lyngby-Taarbæk, og i 2029 forventer kommunen at mangle ca. 800 daginstitutionspladser. Det er en stor udfordring, og mulighederne for at placere nye daginstitutioner i kommunen er ikke mange.

Derfor har kommunalbestyrelsen fokus på Lundtofte, med henblik på at etablere en ”børnelandsby” med daginstitutionspladser.

Det er et større område, der omfatter Skolestræde 2, 4, 6, 7 og 9a, der er i spil, og dermed også Medborgerhuset og den gamle skole. I første omgang skal der alene tages stilling til, om man skal igangsætte en forundersøgelse for at se nærmere på mulighederne.

Som byrådsmedlemmer, der repræsenterer Lundtofte, er det vigtigt for os, hvad der sker med Medborgerhuset. Den ikoniske skolebygning fra 1904 er bevaringsværdig, og vi bakker op om de mange aktiviteter, der foregår i Medborgerhuset dag.

Samtidig er vi klar over, at der allerede er truffet beslutning om, at aktiviteterne skal flyttes til den renoverede Lundtofte Skole og at medborgerhuset sælges. Tanken om en ”børnelandsby” i Lundtofte ser vi derfor positivt på. For det første vil vi dermed få pillet Medborgerhuset af salgslisten.

For det andet vil vi med denne model sikre, at bygningen bliver bevaret og anvendt til kommunale formål. Det vurderes ovenikøbet, at bygningen i et vist omfang fortsat vil kunne benyttes til andre aktiviteter end daginstitution udenfor åbningstiden.

For det tredje vil en børnelandsby i Lundtofte kunne tilføre nyt liv og nye perspektiver for Lundtofte Landsby.

Derfor bakker vi op om at sætte undersøgelserne i gang for at afsøge mulighederne for en børnelandsby i Lundtofte, idet vi lægger vægt på, at en evt. ny bygning på Lundtofte Skolestræde 9A-E opføres i samme stil og gerne med stråtag.

Det er klart, at der er mange forhold og hensyn, der skal tages, hvis kommunalbestyrelsen i marts beslutter at gå videre med forslaget. F.eks. er det vigtigt, at der findes gode alternative placeringer for de mange og forskelligartede aktiviteter, der i øjeblikket er i Medborgerhuset, herunder også aktivitetsmuligheder i dagtimerne.

Vi vil følge sagen tæt og varetage Lundtofte borgernes interesser bedst muligt.