Enhedslisten er åben om sin økonomi – regnskabet for 2020

Enhedslisten går generelt ind for åbenhed om de politiske partiers økonomi. Derfor offentliggør vi lokalafdelingernes regnskaber. Her kan man også se, hvem der støtter os økonomisk.

Året 2020 var præget af pandemien, de i størstedelen af året forhindrede offentlige møder og andre aktiviteter. Det afspejles også i årets regnskab.

Regnskab for Enhedslisten Lyngby 2020 (1. nov. 2019 – 30. nov.2020

 

Regnskab
Indtægter Udgifter
Lokal kontingentandel fra landsorganisationen 11300,00
Kommunal støtte* 10695,00
Partiskat, Helge Andreasen** 9600,00
Centrale møder og kurser 1700,00
Renter og gebyrer 2820,66
I alt 31595,00 4520,66
Resultat 27074,34  

* forventes modregnet 2021.

** Bestyrelsesmedlem i Lyngby-Tårbæk Forsyning. Partiskat fra byrådsmedlemmet for 2020 indbetales 2021.