En rød stemme i en grøn kommune

Enhedslisten har to hovedprioriteter ved årets kommunalvalg.

  1. Den grønne omstilling.

Klimastrategier og begrænsning af CO2 er naturligvis en opgave som Folketinget skal løfte. Men en vigtig indsats ligger i kommunerne, hvor man fx med mere fjernvarme og bæredygtigt byggeri kan lave den omstilling, der gør at de nationale mål nås. Og omvendt, hvis Lyngby Taarbæk kommune ikke er på forkant, bliver omstillingen dyrere og mere besværlig for borgerne.

Derfor er vi glade for den bæredygtighedsstrategi som kommunen vedtog sidste år. Enhedslisten var meget aktiv i den proces og følger implementeringen nøje.

Et af de vigtige fokuspunkter er udrulningen af fjernvarmen og dermed afvikling af naturgas. Aktuelt har Vestforbrændingen planer i Lundtofte området og i dele af Virum/Sorgenfri. Bl.a. omkring Virum Station og Grønnevej.

Det er positivt. Men der er behov for at kommunen involverer sig mere og presser yderligere på. Vestforbrændingen tager de lavthængende frugter. Fx rækkehuse, der i forvejen har fællesanlæg. Det efterlader naboveje (og store områder i øvrigt) uden konkrete planer. Borgerne her er overladt til selv at søge løsninger fx supplering (eller erstatning) af naturgas med varmepumper. Det vil oftest være dyrere for den enkelte. Og giver gener fx i form af støj.

Derfor haster det med en varmeplan, der får flere områder med, og anviser løsninger for dem, der ikke får fjernvarme. Men det er ikke gjort med det. Fjernvarme alene baseret på afbrænding af affald er ikke bæredygtigt. Når kommunen laver planer om mere fjernvarme er vi forpligtet til at engagere os i, hvordan Vestforbrændingen udvikles CO2 neutralt.

Det er Enhedslistens tilgang til bæredygtighed. Vi har også fokus på, at mere bæredygtig handel, transport, byggeri mm. ikke kun er at se på det umiddelbare CO2-aftryk i kommunen, men på hvordan vores forbrug bidrager til CO2 andre steder i landet eller andre steder på kloden.

  1. Vi er en rød stemme. I Lyngby Taarbæk betyder det fokus på problemerne og ikke kun på det gode i kommunen. Fokus på den utilstrækkelige hjemmehjælp, fokus på at vores skolesystem er med til at udvikle angst og andre psykiske problemer hos unge, fokus på at det også i Lyngby Taarbæk er svært for ledige over 50 at finde tilbage på arbejdsmarkedet, fokus på vilkår for langtidssyge, fokus på beskæftigelse for borgere med funktionsnedsættelse. Heri ligger også et fokus på at der er hænder og hoveder nok i daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Indlæg i Virum – Sorgenfri avis fra Henrik Bang, medlem af kommunalbestyrelsen for Ø