Enhedslisten siger nej til budget 2018

Som de foregående år har Enhedslisten valgt ikke at være med i et budgetforlig. Isoleret set er årets budgetforlig det bedste vi er præsenteret for i de 4 år vi har siddet. De små forbedringer bl.a. på normeringer i daginstitutioner og i ældreplejen peger i en rigtig retning. Det er også fint at klubtaksten sættes lidt ned. Det er klogt at sænkning af grundskylden udskydes. Vi kan håbe på at den helt opgives. At vi ikke er med begrundes i to forhold

  1. Budgettet er en fortsættelse af de seneste 3 års budgetter, hvor der har været skattesænkninger og tilsvarende serviceforringelser. Det bliver der ikke rettet op på. Det er utilfredsstillende at der heller ikke er skabt et større råderum for forbedret service. Enhedslisten mener at der f.eks. omkring normeringer i vores daginstitutioner er behov for meget større løft.
  2. Effekten af sænkningen af grundskylden de foregående år er jo, at det nu er blevet vanskeligere at få mere velfærd i kommunen. Der er straf for at hæve skatten igen og vi kan blive ramt af serviceloftet. Den slags styring fra KL og regeringen vil liste Ø gerne udfordre. Faktisk vil vi med budgettet i overslagsårene dvs. fra 2019 og frem end ikke have råd til at udfylde servicerammen.

I forbindelse med overskud salget af Trongårdens byområde sker der væsentlige budgetforbedringer på en række områder som Enhedslisten bakker op om – ikke mindst i forhold til bæredygtighed og ungepolitik.