Råd til velfærd

Vores velfærd har brug for opgradering! Der er brug for flere pædagoger til at passe børn i institutionerne. Der er brug for flere hænder i ældreplejen. Skoler og andre kommunale bygninger skal holdes vedlige.

På den lange bane er der brug for nytænkning hvis vi vil sikre os en ældrepleje vi ønsker og kan være bekendt ikke mindst fordi vi bliver flere ældre.

Der må findes nye veje – f.eks. nye former for seniorboliger (som også kan betales), ældrekollektiver osv. Men nytænkning kommer ikke uden at der er et miljø for nye tanker.

I en tid hvor det er vanskeligt at fastholde personale og hvor serviceniveauet er under pres bliver ældrepolitikken til et område hvor vi alt for ofte ser på minimale standarder og små muligheder for forbedringer fremfor at kunne udvikle noget afgørende nyt.

Det samme gælder for vores børneinstitutioner og skoler.

Derfor må det stadige effektiviseringspres tages af. Og den politik der har været først de sidste 4 år hvor man først har meldt skattelettelser ud og dernæst ”fundet pengene” (læs sparet) må afløses af en tankegang hvor vi først diskuterer servicen og udviklingen – hvad er det vi vil stræbe imod., Og derefter spørger hvordan finansieres det. Enhedslisten er ikke modstandere af billigere løsninger – tværtimod. Men pris er ikke den eneste og slet ikke den vigtigste parameter.

Kort sagt: Vi er en rig kommune og spørgsmålet er ikke om vi har råd til velfærd – det egentlige spørgsmål er om vi har råd til skattelettelser.