Kommunens økonomi bløder i 2023 – og det bliver værre i 2024

af Henrik Bang 25. marts 2023

Lyngby-Taarbæk skal spare 30 mio. kr. allerede i 2023 og 72 mio. i 2024 – og situationen er alvorlig på flere måder.

Enhedslisten er med i budgetforliget for 2023. Da det blev vedtaget i oktober, havde vi kendskab til en række udfordringer – inflation, energipriser, ukrainske flygtninge og stigende udgifter på ældreområdet og til indsatser for psykisk og fysisk handicappede.

Der blev vedtaget et budget der var presset, men balancerede. Og kommunalbestyrelsen tog især hensyn til de to sidstnævnte områder ved at afsætte yderligere midler. Det var hovedårsagen til at liste Ø var med.

At budgettet allerede nu knapt 3 måneder inde i året skal barberes ned er i vores øjne uacceptabelt og rejser tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsen i oktober egentlig havde et retvisende billede af udfordringerne.

En væsentlig årsag er udviklingen på ældreområdet, hvor især vikarforbruget er alarmerende. Der burde meget tidligere i samarbejde med de ansatte og deres organisationer været taget hånd om denne problemstilling.

Udfordringerne på handicapområdet er af en lidt anden karakter. Det er kronisk underfinansieret i kommuneaftalen. Og Lyngby-Taarbæk er her i samme båd som andre kommuner.

Det bliver svært at finde 30 mio. kr. på kommunens budget for 2023 – og nærmest umuligt at finde 72 mio. på næste års budget.

For Enhedslisten er det afgørende at:

– kommunen sammen med andre gode kræfter lægger maksimalt pres på regering og KL ift. vilkårene for kommunernes økonomi i de kommende år.

– vi får et retvisende billede af udfordringerne så vi ikke igen skal finde akutte besparelser – en bunden opgave for borgmester og forvaltning.

– der på ældreområdet i samarbejde med bl.a. FOA findes løsninger på rekrutteringsproblemer og vikarudgifter.

–  en skattestigning kommer til at indgå i budgetovervejelserne, så vi langsigtet kan lave de nødvendige investeringer og sikre en anstændig service for både unge og gamle.