Enhedslisten siger nej til udbud af stadion

Lokalavisen ”Det grønne område” har spurgt partierne i kommunalbestyrelsen om deres holdning til udbuddet af Lyngby Stadion og til at sagen nu er oversendt til Ankestyrelsen.

Enhedslistens Henrik Bang  har givet nedenstående svar der understreger, at vi ikke synes det er en god ide med kombination af ungdomsboliger og stadion. Det er en usikker model, der vil betyde alt for dyre ungdomsboliger.

  1. Synes I, at det er en god idé, at Lyngby Stadion kommer i udbud? Hvorfor?

Enhedslisten har flere gange stemt nej til det konkrete udbud. Det hænger sammen med det (ungdoms-) boligbyggeri, der er knyttet til udbuddet. Vi har ikke taget stilling til blot at udbyde stadion uden boliger, men det ville i vores optik være noget lettere at gå med til – men også vanskeligt at opnå købere til.

Problemet med sammenblandingen mellem ungdomsboliger og renovering af stadion er flere. Først og fremmest ligger stadion på kommunens største idrætsområde – et område der efter vores mening skal forbeholdes til idræt og idrætsrelaterede aktiviteter.

Ungdomsboliger, der opføres med den hensigt at kunne finansiere renovering af stadion, kræver en række afledte trafikinvesteringer som er ganske voldsomme og vil påvirke den daglige færdsel i hele området. Udgifterne hertil vil være kommunens og skal fratrækkes et evt. overskud ved salget…

Selve ideen om at finansiere stadion med ungdomsboliger vil i øvrigt gøre disse boliger dyrere end boliger placeret andre steder (og formentligt reelt gøre dem for dyre til den målgruppe som man forestiller sig).

Der er i øvrigt ingen garanti for at såkaldte ungdomsboliger – reelt bliver for unge.

Vi er heller ikke overbeviste om, at vi får det bedste stadion baseret på at der skal ligge ungdomsboliger under tribuner mm. Hverken funktionelt eller som arkitektur/udseende.

Endeligt har vi svært ved at se det langsigtede perspektiv i, at dem der ønsker at drive stadion og boldklub også driver boliger. Enten vil det kunne give anledning til at boligerne kommer til at finansiere underskud på stadion. Eller der vil være risiko for at købere på længere sigt opdeler matriklen i to og så er stadions økonomi alene afhængigt af boldklubbens resultater og ejernes mulighed for at finansiere stadion. Det kan være det går nogle år, men på den lange bane er konstruktionen ikke holdbar og indebærer risiko for et forfaldent stadion omgivet af boliger.

2 Hvis ikke: Har kommunen råd til de investeringer, der frem mod 2028 skal gøres i stadion for, at det kan vedblive med at være superligastadion?

Det har der sådan set ikke været set på endnu. Der har ligget overslag, men efter vores mening har man ikke set helt konkret på, hvad minimumsløsninger vil være. I øvrigt vil stadionforbedringer jo skulle finansieres af dem, der bruger stadion gennem den leje der betales. Et mere reelt problem er om det vil påvirke det loft, der er over anlæg i kommunen (det er i øvrigt også et problem med de afledte trafikinvesteringer), men som sagt der er ikke fremlagt konkret hvad renoveringer vil koste og en realistisk tidsplan – der lever op til DBUs ønsker.

  1. I har været med til at sende sagen til udtalelse i Ankestyrelsen. Hvad var årsagen til det?

Vi stemte for det fordi det giver de øvrige partier en mulighed for at tænke sig om. Hvis Ankestyrelsen udtaler sig negativt fx i forhold til ejerskab af stadion og boliger vil det jo være en anledning til at tænke projektet om og tilpasse det. Men vores stillingtagen afhænger sådan set ikke af hvas Ankestyrelsen beslutter – vi er ikke for det foreslåede udbud.

  1. Hvorfor ikke bare lade Ankestyrelse være Ankestyrelse og så sende stadion i udbud?

Svaret fremgår af ovenstående. Vi er imod det foreslåede udbud. Men har som sagt ikke noget mod at andre tænker sig om.

  1. Hvordan har I det med, at man i Lyngby Boldklub føler, at man er i klemme og handlingslammede, fordi den første, alvorlige deadline kommer tættere og tættere på uden, at der sker noget?

Vi synes kommunen skulle udarbejde en plan B, hvor man konkret ser på renovering uden ungdomsboliger. På kommunalbestyrelsens møde torsdag den 5. marts løste man den første udforing omkring storskærme på en ok måde. Men det var lidt ad hoc. En samlet plan, der lever op til DBUs krav vil være at foretrække.

  1. Akut står Lyngby Boldklub A/S til at miste sin superligalicens, hvis ikke der inden 1. juli i år investeres 1,5 mio. kroner i storskærme til stadion. Hvis stadion ikke bliver udbudt, skal kommunen afholde den udgift. Er I klar til at godkende en sådan post?

Der er svaret på det ovenfor. Udgiften skal under alle omstændigheder finansieres af dem der benytter stadion (og skærme). Enten ved at de anskaffer skærmene eller ved at de betaler for det via lejen. Konkret vil det nok kunne gå hurtigere med skærmene ift. kravet til den 1. juli, hvis boldklubben sætter skærme op efter aftale med kommunen.