Realistisk budgetforslag – men brug for flere penge til bæredygtighed, børn og kultur

For Enhedslisten i Lyngby repræsenterer årets budgetforslag en klar forbedring på flere områder.

For det første vedkender man sig udfordringerne på det man kalder de specialiserede områder – børn unge og voksne med fysiske eller psykiske handicap. I årevis har man underbudgetteret og derfor haft overskridelser som skulle dækkes ind. Udgifterne på området er i vækst ikke kun i Lyngby Taarbæk, men over hele landet Indsatsen over for bl.a. unge med psykiske udfordringer kræver nytænkning fx af hvordan skoler, ungdomsuddannelser mm. bidrager til problemerne og hvad der kan gøres forebyggende, men i første omgang er det naturligvis vigtigt at økonomien tilpasses det der faktisk bruges.

For det andet erkendes det at kommunen har et efterslæb på anlæg og vedligeholdelse. Der er behov for flere nye daginstitutioner, for renovering og udbygning af Lundtofte og Engelsborg skolerne, for en mere varig genhusning af musikskolen. Men også for midler til at arbejde med støjhandlingsplanen, til cykelstier og skoleveje forbedring af byrum mm.

Det er rigtigt at Lyngby Taarbæk kommune bidrager meget til en mellemkommunal udligning. Men det er også rigtigt at skatten i Lyngby har været – og er – lav sammenlignet med andre kommuner. Udligningen er steget i de sidste mange år, og den udvikling blev cementeret med udligningsreformen. Det er tid til at indrette sig på det og hæve skatten så vi ikke bliver ved med at skulle skære på service og udskyde anlæg.

Det blev allerede erkendt ved sidste års budget. Enhedslisten er tilfreds med at det nu udmøntes. Vi er sikre på at der blandt borgerne er forståelse for at de ressourcer vi bruger i fællesskabet kommer alle til gavn på den længere bane.

Der er fortsat mange udfordringer. 

Skattestigningen tager højde for anlægsbudgettet selvom prioritering og rækkefølge naturligvis kan diskuteres. Og på det specialiserede område er der afsat økonomi. Men efter liste Øs mening vil der fremover være behov for bedre service på mange andre områder. Minimumsnormeringer i daginstitutioner, lavere klassekvotienter eller to-lærerordninger i folkeskolen og mere rengøring for blot at nævne nogle. Ligesom der laves langsigtede prioriteringer på anlæg, vil vi arbejde for at der langsigtet arbejdes på forbedringer af velfærd og service og at det kommer til udtryk i budgettet for overslagsårene.

Ved forhandlingerne i år vil Enhedslisten især fokusere på, at der afsættes midler til realiseringen af den bæredygtigheds strategi kommunen snart vedtager. Især er det vigtigt at der afsættes ressourcer til fortsat at involvere borgerne, virksomheder og handel i den grønne omstilling, reducere CO2 udslip, klimatilpasse og mindske affald – en indsats der er afgørende for en bæredygtig kommune som lever op til FNs verdensmål og til Folketingets ambitioner om reduktion af CO2 med 70% inden 2030. Vi vil også arbejde for at der langsigtet bliver midler til støjhandlingsplanen og til færdiggørelse af supercykelstier.

Vi vil også have fokus på at der afsættes midler til kulturområdet. COVID-19 har betydet at rigtig mange begivenheder har måttet aflyses. Kommunen har selv aflyst de traditionelle nytårskoncerter. Enhedslisten foreslår en bevilling for 2021 rettet mod det lokale kulturliv så borgerne fx får mulighed for at høre de kommunalt støttede orkestre evt. streamet.

Der er nu i kommunalbestyrelsen sat fokus på udviklingen i Lyngby centrum så der kommer en samlet plan. Det har vi i Enhedslisten kæmpet for længe. Men der er også behov for initiativer nu og her – ikke mindst fordi COVID og den stigende nethandel jo presser handelen. Der har længe været planer om en bypark på den gamle Assistens kirkegård og de omliggende arealer. Enhedslisten vil foreslå at planerne fremrykkes mest muligt, og at det kombineres med legeplads og en mindre udendørs scene.

Enhedslisten ser frem til forhandlingerne!