Enhedslisten er fortsat imod salg af Lyngby Stadion

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. april stemte et flertal for at  sælge fodboldstadion i Lyngby Idrætsby. Udbuddet vil komme inden sommerferien.

Enhedslisten har i hele processen stemt imod salget. Først og fremmest fordi vi ikke er tilhængere af privatisering af dele af den fælles idrætsby, men også fordi det konkrete projekt med boligbyggeri og erhvervslejemål på stadionområdet efter vores mening vil medføre en forringelse af området i et idræts- og bevægelsesperspektiv.

At stadion skal fornys, hvis der fremover skal spilles superliga fodbold er klart. I de fleste andre kommuner med superligaklubber har kommunen så fundet midler hertil og finansieret det via lejeindtægter på længere sigt.

Salg til private fritager kommunen for denne udgift. Men ligesom nogle altid er villige til at påpege “at der ikke findes gratis frokost” når vi andre mener at det offentlige bør påtage sig opgaver (underforstået at det bliver dyrt for skatteborgerne) så findes der heller ikke gratis privatisering.

Fællesskabet betaler for private gevinster.

Renoveringen af stadion koster penge og derfor må kommunen finde en smart måde at få købere. Guleroden er byggeret til det, der kan tjenes allermest på i disse år – boliger.

Der skal opføres 250 studieboliger og op til 40 pensionistboliger. Huslejen fra boligerne finansierer stadion. Og dertil kommer 4.000 m2 erhvervslejemål.

Der er mange problemer i dette:

  • boligerne skal betale for stadion (= dyrere boliger)
  • de forskellige interesser  vil skabe konflikter – er området for beboerne eller for den fælles idræt?
  • boligbyggeriet kræver større anlæg på de fælles arealer – veje, parkeringspladser og trafikregulering – udgifter som afholdes af kommunen (og må trækkes fra et evt. provenu ved salg).

I sidste øjeblik smuglede de konservative ind i forslaget, at der i erhvervslejemålet skal være plads til nogle kommunale funktioner herunder motorikhus. Rent bortset fra at det ikke er drøftet i fagudvalg eller forvaltning (som det jo bør være) – er der her også et løfte til kommende købere om fast lejeindtægt – noget som kommunen ikke altid har gode erfaringer med fx. ift. kulturhuset på Klampenborgvej.

For at få yderligere sukker på lufter borgmesteren nu at seniorboligerne meget gerne måtte være i form af seniorbofællesskab. Det har vi ellers ikke hidtil kunne opnå drøftelse af i kommunalbestyrelsen, men også her er placering og ejerforhold jo tvivlsom – hvorfor skal seniorbofællesskab placeres i et betonstadion uden have-areal.

Kort sagt – med eller uden det ekstra sukker – mister fællesskabet ved salget.

Heldigvis endte det ikke med at Enhedslisten stod alene med modstanden. 4 andre medlemmer af kommunalbestyrelsen – Bodil Kornbæk og Silas Mudoh (Socialdemokratiet) og Inge Sandager og Henriette Breum (uden for partierne) stemte også imod udbuddet.

Enhedslisten og de 4 andre vil naturligvis følge processen nøje – første mulighed vil komme når selve udbuddet sker – her vil vi nøje se på hvordan de konkrete krav til selskabskonstruktionen bag boliger og stadion vil være og om det vil være muligt at se, hvad der er prisen hver for sig. Vi vil naturligvis også grave i om kommunen faktisk reelt får penge for salget. Vi vil spørge ind til erhvervslejemålet.

Og vi vil forfølge sagen når vi modtager buddene, både i form af se på den konkrete ejerkreds, men selvfølgelig også for at på det faktiske byggeri som de vil sætte i værk. Nyere erfaringer i kommunen er ikke for gode mht. arkitektur og omgivelser.

Og så må vi naturligvis følge op udviklingen i idrætsbyen.