Forslag: Mangel på ungetilbud skal løses af de unge

Af Mikkel Brøgger Petersen, DGO 21. juli 2017

I stedet for at de voksne dikterer, hvilke aktivitetstilbud de unge fra 8. klasse til ungdomsuddannelse skal tilbydes, lægger et nyt forslag fra Enhedslisten og Venstre op til, at de unge selv skal på banen med ønsker om, hvad de kunne tænke sig.Det Grønne Område har gennem den seneste tid sat fokus på resultaterne i Ungeprofilundersøgelsen, som viser, at eleverne på ungdomsuddannelserne drikker mere og ryger mere hash end landsgennemsnittet. Forslaget skal blandt andet ses som en måde at vende den tendens.

Både Henrik Bang (EL) og Søren P. Rasmussen (V) har hørt de unges ønsker om flere aktivitetstilbud. De vil nu tage dem på ordet og tage dem med på råd.

“De unge har specielt efterspurgt flere aktivitetstilbud, hvor de kunne styre og udvikle tingene. Det kunne for eksempel være udendørs ved Furesøen eller Virumparken, det kunne være en slags ungdomscafé, men også andre ting,” siger Henrik Bang, som ser en tendens, der kræver nytænkning på området.

“I flere områder er der vigende tilslutning til ungdomsklubberne, og ungdomsskolens aktiviteter tiltrækker ikke så mange. Det kalder på, at vi får diskuteret det her. At vi får noget, der fanger bedre op end det, vi har,” siger han.

“Man skal være opmærksom på negative træk som umodent alkoholforbrug og stoffer. Stofhandel er naturligvis en politiopgave, men aktivitetsmuligheder og muligheder for, at unge selv kan sætte ting i gang er et kommunalt ansvar. Det kan være med til at forebygge og bakke op om sunde aktiviteter. Ting, som de unge selv har lyst til,” siger han og tilføjer: “Tidsperspektivet er ikke to år, det er noget, der skal gøres nu.”

Behovet er der

Netop Enhedslisten og Venstre stemte imod, da resten af kommunalbestyrelsen 7. april 2016 stemte for besparelser på to mio. kr., der blandt andet betød, at Club 10 lukkede. Det har ifølge Søren P. Rasmussen efterladt et hul for tidssvarende ungdomstilbud.“Ungdomskulturen i dag er noget helt andet, end da jeg var ung. Men de unge vil fortsat rigtig gerne en god og sund ungdomskultur. Forudsætningen er, at vi skaber nogle rammer, hvor den kan udfolde sig. Der har vi desværre i denne periode sparet en del på de tilbud, der er til unge. Det er trist, og nu er det vigtigt at gøre noget. Ungeprofilundersøgelsen har været med til at sætte fokus på behovet,” siger Søren P. Rasmussen, som på spørgsmålet om, hvad Venstre konkret ønsker, at der skal tilbydes de unge, svarer:

“Vi skal ikke definere, hvad de unge har brug for. Det skal de unge selv. På den måde får vi langt større opbakning og bedre fællesskaber. I Birkerød har de et tilbud, hvor kommunen sammen med de unge har fået et butikslokale, hvor de sammen driver en café på egne præmisser. Man kunne forestille sig noget lignende her i kommunen,” siger Søren P. Rasmussen.

Forslaget blev drøftet på det seneste kommmunalbestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at sende sagen ud i børne- og ungdomsudvalget, teknik- og miljøudvalget og kultur- og fritidsudvalget.