Ja til en helhedsplan for Lundtofte – med andre prioriteter!

AF Henrik Bang og Jeanette Astrup

For at starte et sted: Der er brug for en helhedsplan for Lundtofte. Erfaringer fra andre steder i kommunen, hvor man starter med afgrænsede områder og delplaner, er, at det i for høj grad bliver nyt byggeri, der sætter dagsordenen og ikke andre hensyn.

En helhedsplan er ideelt set en planproces forud for delplaner og kan give borgerne mulighed for indflydelse tidligere og bredere.

Ideelt set. For det kræver, at prioriteterne er i orden. Helhedsplanen for Lundtofte udsprang, som mange ved, af et ønske i kommunen om at udnytte bygninger bedre (space management).

Den overordnede vinkel var altså at samle aktiviteterne i færre bygninger – der til gengæld moderniseres, og den samlede drift billiggøres.

Indtægter ved salg af kommunale bygninger og grunde er en del af præmissen for moderniseringer.

Et eksempel er, at man samler (og forbedrer) medborgerhus-faciliteter på skolen – men til gengæld planlægger at sælge det gamle medborgerhus (inklusive klub- og dagplejehus).

Kommunen kunne have valgt blot at præsentere, hvilke bygninger der skulle sælges, og hvilke der skulle moderniseres/ombygges. I lyset af de mange ændringer, som bebyggelse af traceet giver, og mulighederne i forbindelse med letbanen, valgte man (fornuftigt nok) at have en bredere synsvinkel, så også for eksempel Lundtofteparken, Landsbyen, og området omkring Maglebjergvej er inddraget.

Men helhedsplanen er i for høj grad præget af det oprindelige udgangspunkt med at sælge kommunale grunde og ejendomme.

Enhedslisten mener, at byggeriet på traceet betyder, at det overordnede udgangspunkt for en ny helhedsplan kunne være:

  1. Bevaring og udvikling af de grønne områder i Lundtofte – herunder bedre muligheder for hestefolde, naturlegeplads m.m.
  2. Begrænse trafikken i området mest muligt.
  3. Udnyttelse af muligheder som letbanen (og andre forbedringer i kollektiv trafik f.eks. for 150 S) giver, for eksempel ved at forbedre stier osv., der binder områderne bedre sammen.
  4. Selvstændig finansiering af ombygningen af Lundtofte skole (med medborgerhus og ungdomsskole-faciliteter), så det ikke er så afhængigt af grundsalg.

Det sidste er vanskeligt med det flertal, der har været for skattelettelser i den forgangne periode. Og foruden en ombygning af Lundtofte Skole skal kommunen også løse problemerne med, at børnetallet omkring Engelsborgskolen og Lindegårdskolen stiger.

Til gengæld er der ingen grund til at lave detaljerede planer for Lundtofteparken – det er beboerne og DAB, der har serveretten her.

Og som slutbemærkning: Der er derfor absolut ingen grund til i rammerne af en helhedsplan at diskutere beboersammensætning eller muligheder for ejerboliger.