Integration er vigtigt!

Det Grønne Område har i udgaven d. 2.11. bedt formand for Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, Henrik Bang (EL), give en samlet vurdering af kommunens integrationsindsats. Her er et uddrag af artiklen:

”Integrationsindsatsen er svagt over middel. Det er okay, men der er plads til forbedringer. Vi har en periode, hvor det ser godt ud på arbejdsmarkedet, så nu skal vi virkelig gøre noget, for det kan have langvarige effekter. Det er vigtigt, så de får et bedre liv for dem og deres familier,” siger han.

Beskæftigelse

I kommunen er der cirka en lige så stor procentdel af ikke-vestlige indvandrer, der er i arbejde, som landsgennemsnittet, viser tallene. Nabokommunerne klarer sig generelt på dette område en lille smule bedre.

Kigger på man syriske flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2015, var der i december 2020 flere af dem i beskæftigelse end landsgennemsnittet.

”Indtil videre har vi nok høstet de nemme frugter. Dem, som står tilbage uden for arbejdsmarkedet, er ikke dem, som er allernemmest at få i beskæftigelse. Der kan være tale om mennesker, der har oplevet krig og har grader af krigstraumer. Her handler det snarere om afklaring af, om de overhovedet er i stand til at komme på arbejdsmarkedet,” siger Henrik Bang og fortsætter:

”Lige nu er der et vindue i jobmarkedet, så flygtningene er en af de grupper, vi skal gøre mere for. Men man er nødt til at være realistisk. Vi taler om nogle, der kan være vanskelige at ansætte. Ikke fordi de ikke vil arbejde, men fordi arbejdsmarkedet ikke matcher kvalifikationer og arbejdsevne.”

 Uddannelse

I forhold til etniske danskere klarer efterkommere sig dårligere i folkeskolen, viser karaktergennemsnittet fra folkeskolens afgangsprøve. Og de ikke-vestlige efterkommere klarer sig dårligere end de vestlige efterkommere.

Til gengæld er forskellen mellem etniske danskere og efterkommere i andelen, der består dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve, udlignet. Det samme gør sig næsten gældende, når man kigger på andelen af kvinder med grundskolen som højest fuldførte uddannelse. Her er forskellen på etnisk danske drenge og efterkommere dog væsentlig større.

”Forskellene handler nok mere om social arv end etnicitet. Det er gået meget godt. Vi skal huske, at mange andre kommuner vil være glade for de resultater, vores efterkommere af flygtninge og indvandrere leverer,” siger Henrik Bang og svarer på, hvad man kan gøre for at forbedre sig:

”Vi skal være opmærksomme på, hvor de unge kommer hen efter folkeskoleuddannelsen. Og vi skal have fokus på, at ungdomsuddannelsen gennemføres. Det er vigtigt for denne gruppe, for der kunne godt være et mønster i frafald, som vi skal være opmærksomme på.”