Henrik Bang: Hvad mener Enhedslisten?

Hvad ser du og dit parti som Lyngby-Taarbæks største udfordring de kommende fire år, og hvad er jeres bud på en løsning?

Lyngby Taarbæks største udfordring er også klodens og Danmarks største udfordring: Grøn omstilling og bæredygtighed.

Klimaproblemerne kan ikke løses i kommunen, men vi kan og skal give et stærkere bidrag. Mange siger det ved festlige lejligheder. Men det kræver prioritering og handlevilje som hidtil har manglet. Vi skal have en varmeplan uden fossilt brændsel. Der skal satses på fjernvarme og jordvarme. Borgerne skal inddrages. Trafikkens CO2 udslip skal ned, mindre benzin og dieselforbrugende bilkørsel, bedre – og eldrevet – offentlig transport.

Vi har brug for handel, der ikke er vækst i forbrug. Mere genbrug og mindre ressourcebrug.

Hvad er vigtigst at bevare i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Det er vigtigt at bevare parker og grønne nærområder, hestefolde i Lundtofte og på Dyrehavegård. Lokale bycentre skal bevares og udvikles. Butikker gør det ikke alene. Kommunen må spille ind f.eks. lokale medborgerhuse. Lyngby centrum er unikt, med genetablering af fæstningskanalen bliver endnu en dimension føjet til. Sammen med letbanen kan det give Lyngby nye muligheder. Men det kræver satsning på mere byliv og kultur.

Hvad er vigtigst at få ændret?

Lyngby Taarbæk har udviklet sig til rigmandsghetto i visse områder. Der er behov for en kommune med mere mangfoldighed og fokus på fællesskaber. Også i Lyngby har vi kronisk syge eller langvarigt arbejdsløse som er parkeret på kontanthjælp eller integrationsydelse. Det vil Enhedslisten gøre noget ved.

Vores daginstitutioner har for meget fokus på skole og læring – der skal være mere plads til leg og udvikling. Bedre normeringer.

Den lange skoledag, test og læringsmålsstyring giver skolebørn en stresset hverdag – timetallet skal ned igen. Skolerne skal give børn tillid til sig selv og andre. Vi skal fremme lyst og engement hos børn og ansatte.

Kommunen mangler aktivitetsmuligheder for unge, gerne med dem selv som aktiv medspillere og organisatorer.

Der er brug for bedre borgerinddragelse.

Hvem peger du og dit parti på som borgmester?

Vi har fokus på politikken. Vi ønsker en borgmester der prioriterer grøn omstilling og velfærd frem for skattelettelser.