Grøn omstilling og rød velfærdsindsats

  1. Grøn omstilling

Klima, miljø og biodiversitet er vores største globale udfordring. Det må vi også handle efter lokalt.

De fleste partier er på den linje. Enhedslisten vil sikre, at det bliver til noget.

Vi vil fjernvarme, men den skal leveres bæredygtigt. Den skal omfatte større områder og vi skal også have planer for de områder som ikke omfattes af fjernvarme.

Vi vil fossilfri transport. Her må kommunen hjælpe til fx med flere ladestandere på vores parkeringspladser og ved i øvrigt selv at gå forrest med eldrevne biler. Men bæredygtig transport kræver også et fokus på mindre biltrafik. Det kræver bedre vilkår for cyklister og et arbejde for flere passagerer i offentlig transport. Mindre biltrafik vil sammen med nedsat hastighed og støjværn mindske den støjbelastning der er meget høj flere steder i kommunen.

Grøn omstilling vedrører også forbrug og handel og må tænkes ind i den kommende vision for Lyngby og i arbejdet med lokale centre.

Bæredygtige og CO2 neutralitet skal gælde for vores byggeri og være gennemgående for vores lokalplaner.

Enhedslisten foreslår – da det ikke ser ud til at der sker noget på nationalt plan – at vi laver en intern CO2 afgift, der skal medvirke til at kommunens egne indkøb bliver CO2 neutrale.

  1. En rød stemme

Enhedslisten arbejder for bedre velfærd. Men vi er også dem, der har et kritisk blik på hvordan systemet virker. Der er meget der skal gøres anderledes. Vækst og forbrug ikke er ikke vejen frem.

Nedslidning og stress på arbejdsmarkedet kan undgås. Jobcentrets primære opgave er ikke blot at skaffe arbejdsgiverne arbejdskraft, men at arbejde med borgernes muligheder for beskæftigelse og et mere rummeligt arbejdsmarked, der bedre inkluderer mennesker med psykiske og fysiske udfordringer.

Vores skoler skal kendes for udvikle glade børn og unge der trives og ikke kun for gode karakterer. Det kræver kortere skoledage og mere fokus på fritid og frivillig aktivitet.

Ældreplejen har brug for et løft. Det er alle enige i. Men skal det ske skal vi have en kultur i kommunen hvor problemer kommer på bordet før de dukker op i evalueringer og som skandale historier i den lokale presse.  Derfor er der brug for en ny tilgang, hvor der ikke er så meget fokus på økonomi og effektivitet, men på kvalitet og omsorg. Og det er et politisk ansvar at komme den vej.