Budget 2016 - Enhedslisten siger nej til flertallets budgetforslag

 Enhedslisten fremlagde d. 23. september sit eget forslag til budget 2016.
Vi erkender at kommunen er blevet bragt i en vanskellig situation af Venstreregeringens omprioriteringsbidrag, og at rammerne for budgettet derfor var meget snævre. Men der var andre løsninger end bevidstløse besparelser.
Vi erindrer om at de Konservative, Liberal alliance og Dansk Folkeparti har peget på denne regering og at der er tale om et stort løftebrud i forhold til løfter om ikke at skære i den offentlige service. Vi erindrer også om at de Radikale og Socialdemokraterne ved at stemme for kommuneaftalen sanktionerer at der tages penge fra kommunerne.
Men at der placeres et ansvar på Christiansborg betyder ikke at man kan se bort fra et lokalt ansvar.
Flertallet har trods det massive sparekrav valgt at fortsætte med at sænke grundskylden, vi har foreslået at lade det blive ved den sænkning der skete i 2015 og annullere den i årene fremover. Derved kan en stor del af besparelserne i 2016 helt undgås og suppleret med strukturelle besparelser i de kommende år, vil det være muligt at fastholde de fleste af de planlagte udbygninger og renoveringer.
Ved Enhedslistens forslag vil den samlede kassebeholdning i 2018-19 være bedre end den flertallet foreslår – og kommunen er derfor bedre rustet til kommende udfordringer.
Venstre har også valgt at stå udenfor sammen med Dansk Folkeparti. Vi er enige med dem om at undgå de mange besparelser, men hvor vi vælger at lade være med at sænke skatten, har de fokuseret på yderligere effektiviseringer for at opnå balance.
I flertallets budget lægges tilmed op til flere besparelser i de kommende år: Der skal igen effektiviseres for 1% i 2018, der er ikke taget højde for allerede opståede budgetoverskridelser og ved at sænke anlægsudgifterne drastisk i de sidste budgetår udskyder man nødvendige renoveringer.
Nogle af partierne bag budgettet vili andre sammenhænge udtale at de heller ikke er for sænkningen af grundskylden, SF har tilmed rigtigt påpeget at sænkningen kun gavner sælgere og ikke bolig købere. Så meget des mere skuffende er at de alligevel er med i budgetforliget.

Henrik Bang, Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen