Stærkt valgmøde på Medieskolen

D. 25. marts 2015 havde Medieskolen inviteret folketingskandidater fra alle partier til et fantastisk valgmøde om ungdoms-, social- og uddannelsespolitik. Som indledning viste en række elever deres produktioner; film, fotos og tekster om alvorlige ungdomsproblemer som mobning, psykoser, spiseforstyrrelser, selvskade, brud og sorg.

Så kunne vi politikere godt smide talepapirerne væk – for her var det virkeligheden og de svigt, som vi som voksne har ansvaret for, der var på dagsordenen.

Eleverne fortalte flot, stærkt og modigt om deres egne historier. Der var den selvmordstruede pige, som omsider bad om hjælp – men fik at vide, at hun ikke var syg nok til at få den nødvendige psykiatriske behandling. Der var drengen som ikke blot blev mobbet af sine kammerater, men også af læreren. Der var pigen, som var kørt sur i uddannelsessystemet og havde fået at vide, at hun aldrig ville blive til noget. Og der var alle de andre sårbare, men stærke unge.

Eleverne var levende beviser på, at de uddannelsesreformer, som et flertal i folketinget har gennemført er forfejlede og koster dyrt. Ikke alle unge kan inkluderes i folkeskolen, men har brug for særlige tilbud. Og det er sygt at udelukke unge fra en ungdomsuddannelse alene ud fra folkeskolens karakterer, i stedet for at vurdere den enkelte unges muligheder og potentialer konkret.

En stor tak til Medieskolen og Stemmer på Kanten, der sammen stod for arrangementet.

Måske blev Medieskolens elever klogere på de politiske partiers holdninger. Til gengæld er det helt sikkert at folketingskandidaterne blev meget klogere på virkelighedens ungdomsproblemer.