Dyrehavegård for erhvervslivet eller borgerne?

For længe siden var rygende skorstene symbolet på arbejdspladser og fremgang. Senere blev billeder af endeløse bilkøer på motorveje en måde at vise hvordan det så ud når der var gang i væksten. Til bilvæksten hørte så industri- og kontorbygninger i beton måske suppleret med tilsvarende indkøbscentre.

I dag er sådanne billeder karikaturer på vækst. Alle ved at den form for vækst også betyder tab. Tab af naturværdier og tab af grønne omgivelser. I de sidste mange år har vi fået viden om at tabene ikke kun er lokale, men viser sig i form af miljø- og klimaforandringer.

Den plan der er lagt frem for Dyrehavegård og som nu er i høring er en plan med et stort tab. Lyngby-Taarbæk kommune mister et område som i dag er kendetegnet ved heste og landbrug. Et område der giver afveksling fra det omgivende forstadsbyggeri, et område der ikke er en friseret park.

Et tab der suppleres med en voldsom vækst i biltrafikken, bygning af ny afkørselsrampe til motorvejen, bygning af parkeringshuse osv.

Alt sammen overraskende nok muliggjort af anlæggelsen af letbanen som ellers skulle fremme kollektiv bæredygtig trafik.

På et velbesøgt møde den 8. december havde borgerne mulighed for at give deres mening til kende om planerne for Dyrehavegård. Ikke særligt overraskende havde de fleste svært ved at se noget positivt for Lyngby i disse planer. Ud over den kortsigtede gevinst der ligger i salget af byggegrundene (men som i et vist omfang opvejes af udgifter til byggemodning og vejanlæg), og lidt usikre virksomhedsskatter på længere sigt

Der er mening i at DTU og byggeri i tilknytning til DTU kan ligge på området vest for motorvejen. Det er et stort område og giver mange muligheder, men man bør være varsom med en meget hastig udbygning – området er trods alt begrænset og skal også kunne give plads til initiativer man først får ide til om flere år. Et nej til store butikker i området vil sikre denne plads og mindske bilbelastningen. En langsom udviklingsplan vil forhåbentlig gøre det muligt at arbejde med initiativer der i dette område mere bruger letbanen, cykler eller busser så biltrafikken ikke vokser så voldsomt.

Men der er ikke mening i det omfattende byggeri på østsiden af motorvejen. Man kan sikkert pege på at planen kan forbedres – men arkitekttegnede kælkebakker, regnvandsbassiner og løbestier er blot camouflage af det reelle tab af forskellighed som området vil opleve. Parkeringshuse med "grønne tage" er og bliver parkeringshuse.

Så lyt til borgerne, genovervej planerne, og brug i øvrigt planlægningen til at arbejde for mere bæredygtighed, mere grønt miljø og mindre biltrafik.