Enhedslisten vil ikke være med i nedskæringsaftale!

 

I Lyngby-Taarbæk kommune har alle partier undtaget Enhedslisten – fra Dansk Folkeparti til SF – indgået en 4-årig aftale om en 1 % budgetnedskæring pr. år. Pengene skal først og fremmest bruges til at sænke grundskylden.

Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Bang siger d. 30. januar 2014:

"Enhedslisten siger nej til at forpligte sig til 1 % nedskæring på det kommunale budget hvert af de kommende fire år, som borgmesteren har aftalt med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen. Vi finder den hverken ambitiøs på udviklingen af servicen over for borgerne eller over for kommunens ansatte

Vi deler opfattelsen af at der er udfordringer for den kommunale økonomi. Vi deler også ønsket om en robust økonomi, og vi er enige i at der bl.a. på børneområdet og i renoveringer af bygninger er et efterslæb som kommunen må se på.

Men den foreslåede proces er ikke tilfredsstillende. Her kun knapt 4 uger inde i valgperioden vil man vedtage nogle bindinger på budgettet, der rækker langt frem uden at de nyvalgte partier og enkeltpersoner har mulighed for at vurdere realismen heri.

Det fremgår af kommunens egne redegørelser at budgettet for længst er presset og at effektiviseringer derfor reelt vil komme til at være nedskæringer.

Og det er meget sandsynligt, at det foreslåede provenu på 1 % kun vil række til sænkningen af grundskylden, som ønsket af borgmesteren, men ikke vil give råderum til de forbedringer, der også uforpligtende nævnes i aftalen.

Altså skal der alligevel findes yderligere besparelser, hvis de nævnte forbedringer skal muliggøres, og dermed skaber aftalen ikke den ro hverken hos borgerne eller hos kommunens ansatte, som er hensigten med en "robust økonomi".

Grundige overvejelser om omprioriteringer, gennemførelse af renoveringer der på sigt giver billigere drift og initiativer målrettet netop de borgere, der er kommet i klemme ved grundskattestigningerne ville være en bedre måde at styre økonomien på end gennem erklæringer om effektiviseringer, som man endnu ikke kender konsekvenserne af og løfter om grundskyldsænkning der kommer alle ejere – også meget velstillede til gavn – uden egentlig at hjælpe dem, der har reelt behov."