Tanker om kernevelfærd

Henrik Bang skriver i "Det grønne område" 15. november:

På et udmærket møde om Lyngby Taarbæks handicap politik udtalte alle partier at netop handicap området er et centralt velfærdsområde som ikke må lades i stikken. Det er kernevelfærd – som f.eks. Liberal Alliance udtrykte det.

Men der er meget på det område der kan og skal forbedres – ikke mindst mangler der døgnbemandede botilbud for svært handicappede.Også en lang række andre problemer blev nævnt – kørselstilbud, manglende tilgængelighed, svært at blive visiteret til ledsageordninger osv.

Når nu alle politikere på mødet viste velvillighed kan det jo undre at fremskridtene er få og at der endda på visse områder er tale om tilbageskridt.

På andre møder har jeg hørt skoleområdet, den ikke professionelle idræt og ældrepleje omtalt som kernevelfærd.

Og på alle områder er der et markant behov for forbedringer. Alligevel er der mange af de partier der på møder støtter kernevelfærd – som i praksis går ind for offentlige nedskæringer. Mantraet er engang imellem "mere for skattekronerne" – men "mere" betyder ofte blot at færre ansatte skal lave det samme som tidligere.

Og både Venstres og regeringens planer frem til år 2020 vil betyde færre offentligt ansatte og vil dermed ikke give muligheder or løft i velfærden. Budgetloven giver alt for stramme rammer for kommunernes økonomi

Det i en tid hvor der ikke er mangel på arbejdskraft, men tværtimod arbejdsløshed og mange mere eller mindre permanent uden for arbejdsmarkedet, og hvor det derfor for samfundet ville være bedre at øge den offentlige beskæftigelse.

Ønsker man mere lokal velfærd –bør man også landspolitisk give kommunerne bedre muligheder. Enhedslisten er – desværre – i øjeblikket det eneste parti der konsekvent kombinerer det lokale engagement for velfærd med folketingspolitikken.

Henrik Bang, spidskandidat for Enhedslisten i Lyngby-Taarbæk