KV13 - Enhedslistens svar til Cyklistforbundets lokalafdeling

Cyklistforbundet har stillet en række spørgsmål til til politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune - Her er Enhedslistens svar:

Vil dit parti/liste arbejde for følgende, og i givet fald hvordan:

Sikre skoleveje. For at børnene kan cykle sikkert helt hen til skolerne uden risiko for fortravlede bilister? Enig – bl.a. sikrere vej til Kongevejens Skole, men også sti der forbinder Virum Gymnasium med Virum Station

Stopforbud på alle veje i mindst 200 metersradius omkring skolerne (som minimum i tidsrummene omkring skolestart og skoleslut)? Ja det vil gerne arbejde for – i samarbejde med skolebestyrelserne der kender helt konkrete forhold

Cykelpendlernet ad gode, sikre og trygge ruter? Enig - en sti fra Lyngby Station mod DTU har høj prioritet.

Cykelsuperstierne som det regionale grundnet med kommunale tilbringerruter med samme høje standard? Fuldstændig enig

Alle cykelstier skal være afskærmet mod biltrafikken ved kantsten eller rabatter. Cykelstierne skal være brede nok til at 2 cykler kan passere hinanden? Også enig

Lavere hastigheder på trafikveje uden cykelstier, ved skoler og i bycentre? Enig – må gerne suppleres med egentlige zoner med lave hastigheder

Bedre vedligeholdelsesstandard på cykelstier? Helt enig

Tilstrækkelig cykelparkering ved stationer og på handelsgader? Ja – bl.a. er det uforståeligt at der ikke er overdækket cykelparkering ved Storcentret, men også parkeringsforholdene ved stationerne er for ringe.