Ældrepolitik

Ældresagen i Lyngby har spurgt de politiske partier om deres holdning til forskellige spørgsmål.
Her er Enhedslistens svar

 

  1. Vil dit parti være med til at tilbageføre besparelsen på 700.000 kr. til aftensygeplejen?
Ja, naturligvis skal der være det tilstrækkelige antal sygeplejersker i aftenvagten.
 
  1. Vil dit parti være med til at tilbageføre besparelsen på aften- og nattevagter i hjemmeplejen?
Ja, Det er de svageste brugere af hjemmeplejen, der har behov for besøg i aften- og nattetimerne. Derfor mener Enhedslisten, at det er afgørende, at der er tid til plejen.
 
  1. Vil dit parti tage initiativ til at der i Lyngby-Taarbæk kommunen foretages en egentlig tilfredshedsundersøgelse?
Ja, det vil være en god idé med en tilfredshedsundersøgelse, der både forholder sig til visitationspraksis og til den konkrete pleje. Det er afgørende at tilfredshedsundersøgelsen også giver stemme til de svageste brugere – og at der på forhånd er taget stilling til hvorledes evt. afdækkede problemer bliver løst. Det skal ikke blot være en undersøgelse, der lægges i skuffen.
 
  1. Vil dit parti være med til at sænke prisen på udbragt mad?
Ja, 66 kr. pr. måltid er for dyrt og prisen bør sænkes. Men der skal både være fokus på en god kvalititet og en rimelig pris, så en lavere pris skal ikke opnås ved at slække på kvaliteten.
 
  1. Vil dit parti være med til at forhøje rådighedsbeløbet, der er til rest for plejehjemsbeboere, når de faste udgifter er betalt, med 500 kr.?
De vigtigste problemer i plejehjemsektoren er knyttet til den daglige hjælp og pleje, boligernes kvalitet samt mulighederne for træning og rehabilitering. Disse områder står øverst på Enhedslistens prioriteringsliste.
 
  1. Hvordan vil dit parti sikre at henstillingerne i embedslægens tilsynsrapporter på plejehjemmene bliver efterkommet?
Både kommunen og embedslægen fører jævnligt tilsyn med plejehjemmene, men tilsynene er i høj grad fokuseret på dokumentationen af pleje, medicin mv. og mindre fokuseret på den konkrete pleje og beboernes ønsker og livskvalitet. Det bør der laves om på.
En ordentlig personalenormering, efteruddannelse og fastholdelse af det erfarne personale er vigtige faktorer, når det gælder plejehjemmenes kvalitet. Men der skal også være en forpligtende dialog mellem kommunalpolitikere, plejehjemmenes ledere og personale samt brugere og pårørende om tilsynsrapporterne og om, hvordan vi får gode og værdige forhold på plejehjemmene.
 
 
Emneord: