Velkommen til Enhedslisten i Lyngby

Enhedslisten i Lyngby beskæftiger sig naturligvis med Enhedslistens generelle politik, men også specifikt med konkrete problemer i Lyngby-Taarbæk kommune og i det storkøbenhavnske område.

Vi arbejder bl.a. med en kommunalpolitik der tager miljøet langt mere alvorligt og sikrer grøn og økologisk indkøbspolitik, begrænsning af biltrafik og grønne regnskaber i kommunens institutioner. Vi arbejder også med en børnepolitik der sikrer området langt flere ressourcer, madordninger, ordentlige normeringer og bedre pladsforhold.

DEBAT: Ja til en helhedsplan for Lundtofte - med andre prioriteter!

 

AF Henrik Bang og Jeanette Astrup

For at starte et sted: Der er brug for en helhedsplan for Lundtofte. Erfaringer fra andre steder i kommunen, hvor man starter med afgrænsede områder og delplaner, er, at det i for høj grad bliver nyt byggeri, der sætter dagsordenen og ikke andre hensyn.

En helhedsplan er ideelt set en planproces forud for delplaner og kan give borgerne mulighed for indflydelse tidligere og bredere.

Enhedslisten siger nej til budget 2018

Som de foregående år har Enhedslisten valgt ikke at være med i et budgetforlig i år. Isoleret set er årets budgetforlig det bedste vi er præsenteret for i de 4 år vi har siddet - men det er jo også valgår. De små forbedringer bl.a. på normeringer i daginstitutioner og i ældreplejen peger i en rigtig retning. Det er også fint at klubtaksten sættes lidt ned. Det er klogt at sænkning af grundskylden udskydes. Vi kan håbe på at den helt opgives. At vi ikke er med begrundes i to forhold

Enhedslistens kandidatliste til kommunalvalget 2017 er klar

Så er vi klar til Kommunalvalget 2017 - tirsdag 21. november.
De seneste "fire år" (altså valgperioden) har Enhedslisten haft ét medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, nemlig Henrik Bang, som har lagt et enormt arbejde i hvervet.

Og derfor har medlemmerne i Enhedslisten Lyngby naturligvis bedt Henrik Bang om også at stå i spidsen i den kommende valgperiode. Han står øverst på Liste Ø 21. november, men han får selskab af otte andre kandidater.

Budget 2016 - Enhedslisten siger nej til flertallets budgetforslag

 Enhedslisten fremlagde d. 23. september sit eget forslag til budget 2016.
Vi erkender at kommunen er blevet bragt i en vanskellig situation af Venstreregeringens omprioriteringsbidrag, og at rammerne for budgettet derfor var meget snævre. Men der var andre løsninger end bevidstløse besparelser.

Tak for indsatsen!

Så er folketingsvalget gjort op og det er tid til at sige tak!

Tak til de 2.235 vælgere i Lyngby-Taarbæk, der satte kryds ved Enhedslisten.

Tak til de mange, der tog godt i mod vores valgmaterialer og som kom med tænksomme input og kommentarer, når vi var på gaden.

Og tak til de mange medlemmer af Enhedslisten der deltog aktivt i valgkampen.